Andrew’s River Adventure: Tales from the Realm of Flow – Truyện ngắn tiếng Anh song ngữ (Lv4)

Andrew’s River Adventure: Tales from the Realm of Flow – Truyện ngắn tiếng Anh song ngữ (Lv4)

Andrew khám phá một thế giới kỳ diệu cùng rùa thần Timora trong “Vương Quốc Dòng Chảy,” gặp gỡ các sinh vật huyền bí và học những bài học quý giá về thiên nhiên và niềm vui.

The Enchanted Farm: Magic in the Countryside – Truyện ngắn tiếng Anh song ngữ (Lv4)

The Enchanted Farm: Magic in the Countryside – Truyện ngắn tiếng Anh song ngữ (Lv4)

Charlotte bước vào thế giới kỳ ảo của “Nông Trại Phép Thuật”, nơi cô gặp gỡ những cư dân kỳ lạ và bảo vệ bí ẩn của nông trại, Jasper, người bù nhìn có thể nói chuyện.